!> //-->

toplist,dizin,siteler,hit,reklam,flash,oyun,wordpress,iceblue,css,web dersleri,mesenenger,google,pagerank,artış,yükseliş,kazanma,hit kazanma,web,kalite,css tasarımlar,iceblue tasarımlar,ziyaretçi,konuk,dersler

Kalite Toplist | Webdeki Kalite

Dini Bilgiler Kodu

İMANIN ŞARTLARI

NAMAZIN FARZLARI

Dışındakiler :

1. Hadesten taharet
2. Necasetten taharet
3. Setr-i avret
4. İstikbal-i kıble
5. Vakit
6. Niyet

 
İçindekiler :
 <p align="left"><strong><font face="Book Antiqua"><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /></font><font face="Verdana" color="#cc0000"><span style="background-color: #ffffff"><font color="#000000" size="2"> </font><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/iman.htm"><font color="#ff0000" size="2"><span style="text-decoration: none">İMANIN ŞARTLARI</span></font></a></span></font></strong></p> <div align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#000099" size="2"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Allahiman.htm">1. Allah Teala'ya inanmak </a></font></span><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#0000ff" size="2"><br /> </font><font face="Book Antiqua, Times New Roman, Times"><font size="2"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Meleklereiman.htm">2. Allah'ın meleklerine inanmak </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Kitaplaraiman.htm">3, Allah'ın kitaplarına inanmak</a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"> <br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/peygiman.htm">4. Allah'ın peygamberlerine inanmak </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Ahireteiman.htm">5.Ahiret gününe inanmak </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/kaderiman.htm">6. Kader ve kazaya inanmak </a></font></font><strong><font face="Verdana" size="2"><br /> </font></strong></font></span><font face="Verdana" color="#000099" size="2"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/KadeiAhire.htm"><span style="background-color: #ffffff">6. Kade-i ahire</span></a></font><font face="Verdana"><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font size="2"><br />   </font></span></font></div> <p align="left"><strong><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /><font face="Verdana" color="#cc0000"><span style="background-color: #ffffff"><font color="#000000" size="2"> </font><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Namaz.htm"><font color="#ff0000" size="2"><span style="text-decoration: none">NAMAZIN FARZLARI</span></font></a></span></font></strong><font face="Verdana"><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000" size="2"> <br /> </font></span></font><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#0000ff" size="2"><br /> <img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /> <font color="#000000"><strong>Dışındakiler : </strong></font></font><font size="2"><font face="Verdana"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Hades.htm">1. Hadesten taharet </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Necaset.htm">2. Necasetten taharet </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/SetriAvret.htm">3. Setr-i avret </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Kible.htm">4. İstikbal-i kıble </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Vakit.htm">5. Vakit </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Niyet.htm">6. Niyet </a></font></font><strong><font face="Verdana" size="2"> </font></strong></span></p> <div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="left"> </div> <div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="left"><span style="background-color: #ffffff"><strong><font face="Verdana" size="2"><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /> İçindekiler :<br />  </font></strong></span></div> <div style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font size="2"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Tekbir.htm">1. İftitah tekbiri </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Kiyam.htm">2. Kıyam </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Kiraat.htm">3. Kıraat </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Ruku.htm">4. Rukü </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Sucud.htm">5. Sücud </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font></font></span> <p align="left"><strong><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /><font color="#cc0000"><span style="background-color: #ffffff"><font color="#000000" size="2"> </font><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/islaminSartlari.htm"><font color="#ff0000" size="2"><span style="text-decoration: none">İSLAMIN ŞARTLARI</span></font></a></span></font></strong><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000" size="2"> </font></span></p> <div align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/KelimeiSehadet.htm"><font size="2">1. Kelime-i şehadet getirmek </font></a></font><font size="2"><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Namaz.htm">2. Namaz kılmak </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Oruc.htm">3. Oruç tutmak </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Zekat.htm">4. Zekat vermek </a></font><font face="Verdana" color="#0000ff"><br /> </font><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Hac.htm">5.Hacca gitmek </a></font></font><strong><font face="Verdana" size="2"><br />  </font></strong></span></div> <p align="left"><strong><span style="background-color: #ffffff"><font size="2"><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /> <font color="#ff0000">ABDESTİN FARZLARI</font></font></span></strong><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000" size="2"> </font></span></p> <div align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Abdest.htm"><font size="2">1. Yüzü yıkamak </font></a></font><font size="2"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Abdest.htm"><font face="Verdana"><br /> 2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak <br /> 3. Başının dörtte birini meshetmek <br /> 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak</font></a><strong><br />   </strong></font></span></div> <div align="left"><strong><span style="background-color: #ffffff"><font size="2"><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /> <font color="#ff0000">GUSLÜN FARZLARI</font></font></span></strong><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000" size="2"> </font></span></div> <div align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Gusul.htm"><font size="2">1. Ağıza dolu dolu su vermek </font></a></font><font size="2"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Gusul.htm"><font face="Verdana"><br /> 2. Buruna dolu dolu su vermek <br /> 3. Bütün bedeni yıkamak </font></a><strong><br />   </strong></font></span></div> <div align="left"><strong><font face="Verdana"><span style="background-color: #ffffff"><font size="2"><img alt="" src="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/ballet_sm3.gif" /> <font color="#ff0000">TEYEMMÜMÜN FARZLARI</font></font></span></font></strong><font face="Verdana"><span style="font-weight: 700; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000" size="2"> </font></span></font></div> <div align="left"><span style="background-color: #ffffff"><font face="Verdana" color="#000099"><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Teyemmumum.htm"><font size="2">1. Niyet etmek </font></a></font><a class="pageLinks" target="_blank" href="http://www.muslumangenc.com/ilmihal/32farz/Teyemmumum.htm"><font face="Verdana" size="2"><br /> 2. Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.</font></a></span></div> </div>

,
Mr-Raffy Trt Bir Zahmet NetMaxer E-bilginet Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Paylaş
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=